Gelså Sammenslutningen

Fiskekort til Gelsåsammenslutningen af 1976

Kontakt:
Torben W Pedersen


Telefon: +45 20 86 16 48
Website: http://www.gelsaa.dk/

Beskrivelse


Fiskeretten ved Gels Å omfatter begge bredder af ca. 37 km af åen fra Immervad Bro i øst til Gelsbro i vest. Undtaget er to ganske korte strækninger. Medlemmer af Gelsåsammenslutningen af 1976 har også fiskeret.

Gels Å byder på et meget varieret fiskeri og er med god grund mange lystfiskeres foretrukne fiskevand. En stor bestand af bækørred, havørred, laks og gedder byder på rigtig gode muligheder for fine fiskeoplevelser. Stalling er på landsplan fredet til april 2017.
Åens bredde varierer fra 1 meter ved Immervad Bro til 15 meter ved Stensbæk Plantage

Siden 2004 er laksen blevet elfisket sidst på året og avlet til udsætning som halv- og helårs yngel i Ribe Å Systemet, hvortil Gels Å hører. Dette har, sammen med en 5 årig fredningsperiode, medført, at laksen igen er selvproducerende, og en kvote er nu frigivet til fiskeri. Se mere herom på www.ribeaasystemet.dk.
Bestanden af havørred og bækørred er også selvproducerende og i særklasse

Spærringerne ved Ribe Stampemølle og Gelsbro Dambrug er fjernet og erstattet af to lange stryg, så der nu er fri opgang af havørred og laks. Opstemningen ved Kastrup Enge er også fjernet i løbet af 2013.


Produkter

Periodekort

24 Timers kort

Gyldigt fra d. 16/4 til 31/10

Weekendkort - Fre kl. 0:00 til Søn kl. 24:00

Gyldigt fra d. 16/4 til 31/10

Sæsonkort

Denne forening sælger desværre ikke andre kort

Produkter

Dagkort


24 Timers kort

Gyldig fra d. 16/4 - 31/10
Pris: 150 kr


Weekendkort - Fre kl. 0:00 til Søn kl. 24:00

Gyldig fra d. 16/4 - 31/10
Pris: 300 kr

Andre kort

Denne forening sælger desværre ikke andre kort

Kontakt

Torben W Pedersen


Telefon: +45 20 86 16 48
Website: http://www.gelsaa.dk/

Kort

Her ses et udsnit af kortet over fiskevandet. Her kan du også hente kortet som PDF-fil eller ved at klikke på billedet. Du kan med fordel gemme det på din telefon og have nem adgang til det når du står ved bredden.

Kort

Download kort

Til venstre ses et udsnit af kortet over fiskevandet. Kortet kan hentes som PDF-fil herfra siden, ved at bruge understående link. Det kan med fordel printes og lamineres for at forhindre at det bliver vådt.

Kort over fiskevand

Dansk Fiskekort ApS

Danskfiskekort.dk | CVR: 36 47 45 80 | mail@danskfiskekort.dk | +45 30 25 62 23 | Grynmøllen 29 | 5000 Odense S